CONGRESUL NATIONAL AL FEDERATIEI NATIONALE OMENIA A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR DIN ROMANIA


Pe data de 10 mai 2019, intre orele 10:00 – 14:00 se va desfasura Congresul National al Federatiei Nationale OMENIA, la Colegiul Economic VIILOR, sos. Viilor, nr. 38, Sector 5, Bucuresti

ORDINEA DE ZI
1. Raportul de activitate al Comitetului Director pentru perioada 2015 – 2019;
2. Strategia de dezvoltare a Federatiei Nationale OMENIA pentru perioada 2019 – 2023;
3. Planul de actiune al Federatiei Nationale OMENIA pentru anul 2019;
4. Strategia de advocacy a Federatiei Nationale OMENIA pentru perioada 2019 – 2023;
5. Executia bugetara pentru anul 2018 si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;
6. Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2018;
7. Alegerea Presedintelui, Biroului Permanent si Comitetului Director.

Fiecare C.A.R.P. va fi reprezentata cu drept de vot de catre presedinte sau inlocuitorul legal. La congres sunt invitati contabilii sefi si cenzorii sefi.

Pana la 25 aprilie 2019, participantii sunt rugati sa confirme prezenta pe adresa de e-mail: secretatiat@fn-omenia.ro sau telefonic la nr. 0752.001.404, 0752.001.400.