Etapele acreditarii pentru furnizorii de servicii sociale


Deoarece membri au federatiei noastre doresc sa fie FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE, va prezentam ETAPELE ACREDITARII:

1. ETAPA 1 – ACREDITAREA FURNIZORULUI
CEREREA DE ACREDITARE A FURNIZORULUI, completata conform formularului prevazut în anexa nr. 2 la Normele metodologice, însotita de documentele justificative (prevazute la art. 8 din Normele metodologice) se depun direct la registratura MMFPSPV sau pot fi trimise prin posta, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele si adresa destinatarului si ale expeditorului, cu mentiunea „Solicitare de acreditare furnizor”. Cererea de acreditare a furnizorului si documentele justificative constituie dosarul de acreditare al furnizorului.
La data depunerii sau transmiterii dosarului de acreditare al furnizorului, un formular al cererii de acreditare (fara documentele justificative) se transmite pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare – acreditare@mmuncii.ro .

2. ETAPA 2 – ACREDITAREA SERVICIULUI ( SERVICIILOR)
CEREREA DE ACREDITARE A SERVICIULUI completata conform formularului prevazut în anexa nr. 7 la Normele metodologice, însotita de fisa de autoevaluare si documentele justificative prevazute la art. 18 alin.(1) se depun sau se transmit prin posta, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele si adresa destinatarului si ale expeditorului, cu mentiunea „Solicitare de acreditare serviciu social”. Cererea de acreditare a serviciului, fisa de autoevaluare si documentele justificative constituie dosarul de acreditare al serviciului.
Cererea de acreditare a serviciului si fisa de autoevaluare (fara documentele justificative) se transmit si pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare – acreditare@mmuncii.ro, la data depunerii sau transmiterii prin posta a dosarului de acreditare a serviciului social.

LEGISLATIE:
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii în domeniul serviciilor sociale.
Hotarârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii în domeniul serviciilor sociale.
Ordinul nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale.
Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale ( M.O.874/02.12.2014).
Formularele necesare le puteti descarca de pe site-ul MMFPSPV, de la urmatoarea adresa:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/3222-2014-03-12-acreditare

Pentru informatii referitoare la acreditare, va raspund la telefon 0752.001.400.
Contabil sef al Federatiei Nationale OMENIA, Ec. ALINA PERJOIU