Activitati


CR

Activitati organizatorice
Sedintele Biroului Permanent – lunar
Sedintele Comitetului Director – de patru ori pe an
Consiliul National – anual
Congresul National – la 4 ani

Activitati pentru întarirea si dezvoltarea institutionala a Federatiei Nationale “OMENIA”

 • Atragerea C.A.R.P.-urilor neafiliate la Federatie, înfiintarea de noi sucursale în orase si comunele mari, astfel încât sa cuprindem toate judetele tarii.
 • Dezvoltarea comunicarii în cadrul Federatiei prin informarea lunara si ori de câte ori este nevoie, a sucursalelor judetene si prin acestea a C.A.R.P.-urilor, cu problemele rezultate din hotarârile Biroului Permanent si modul de îndeplinire a obiectivelor si activitatilor specifice din programul pentru perioada 2007-2011.
 • Stabilirea, de comun acord, a unor mecanisme legale de întrajutorare între C.A.R.P.-urile afiliate, referitoare la utilizarea fondurilor disponibile, realizarea unor proiecte si programe comune.
 • Dezvoltarea colaborarii cu celelalte asociatii si organizatii de pensionari, încheierea de noi întelegeri si protocoale pentru desfasurarea unor activitati si actiuni comune, care corespund intereselor membrilor.
 • Acordarea Diplomei de Excelenta si a Diplomei de Onoare membrilor Biroului Permanent, Comitetului Director, presedintilor filialelor judetene si a C.A.R.P-urilor, consilierilor, contabililor sefi si cenzorilor, personalitatilor si unor membri cu merite deosebite.
 • Editarea revistei “Omenia” cu o structura care sa raspunda în conditii optime nevoilor de informare si documentare a filialelor si CARP-urilor.
 • Efectuarea demersurilor pentru obtinerea/achizitionarea/construirea unui sediu reprezentativ pentru Federatia Nationala “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România.
 • Încheierea unor protocoale, memorandumuri, întelegeri, în numele membrilor Federatiei, în scopul primirii drepturilor ce li se cuvin prin lege si obtinerii altora la nivelul standardelor europene, prin dialog permanent cu institutiile statului.
 • Organizarea de conferinte de presa cu prilejul unor evenimente importante din viata asociatiei si a persoanelor vârstnice, la care sa fie prezentate problemele C.A.R.P.-urilor si în mod deosebit activitatile de protectie sociala ale acestora, care sa vizeze persoanele vârstnice si participarea cu propriile propuneri la elaborarea acestora.
 • Organizarea a unor schimburi de experienta complexe între C.A.R.P.-uri si alte asociatii ale pensionarilor, pe zone geografice, în scopul generalizarii experientei pozitive si informarii reciproce cu activitatile desfasurate.
 • Implementarea unor programe informatice pentru realizarea unitara a evidentei membrilor.
 • Mediatizarea prin mass-media centrala si locala a actiunilor si activitatilor desfasurate de Federatie, filiale si C.A.R.P.-uri pentru protectia sociala a membrilor, persoane de vârsta a treia.

Activitati pentru protectia sociala a persoanelor de vârsta a treia, membri ai C.A.R.P-urilor din Federatia Nationala “OMENIA”

 • Initierea unor proiecte cu fonduri nerambursabile din partea unor organizatii internationale, institutii guvernamentale si locale pentru realizarea unor obiective destinate membrilor C.A.R.P., persoane de vârsta a treia cu probleme sociale si de sanatate, precum camine de batrâni, cantine sociale, centre de zi.
 • Initierea si mediatizarea unor campanii pentru virarea unui procent de 2% din impozitul anual pe venit, pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit, care se înfiinteaza si functioneaza potrivit legii.
 • Sprijinirea C.A.R.P.-urilor în întocmirea documentatiei pentru elaborarea si realizarea unor proiecte de asistenta sociala a persoanelor vârstnice, cu fonduri nerambursabile.
 • Initierea cadrului legislativ pentru mentinerea unui dialog permanent cu Autoritatea nationala pentru protectia consumatorilor în vederea cooptarii în structurile centrale si locale a persoanelor de vârsta a treia care au pregatirea necesara si disponibilitate de a se implica în aceasta activitate.
 • Continuarea dialogului oficial, direct cu Ministerul Sanatatii pentru cunoasterea initiativelor legislative ale acestuia, care vizeaza persoanele vârstnice si participarea cu propriile propuneri la elaborarea acestora, pentru:
  – stabilirea unor preturi decente la medicamentele necesare combaterii afectiunilor specifice persoanelor de vârsta a treia;
  – stabilirea unor preturi preferentiale pentru membrii C.A.R.P.-urilor la unitatile de tratament din structura ministerului, care sunt finantate din bani publici.
 • Mentinerea relatiei oficiale permanente cu Ministerul Muncii pentru:
  – participarea la elaborarea cadrului legislativ în domeniu;
  – obtinerea unor drepturi de vechime ale pensionarilor;
  – cooptarea pensionarilor, pe principiul competentei si experientei, în anumite organisme colective, structuri în care îsi pot aduce contributia.

Activitati pentru socializare si participare la viata socio-culturala a persoanelor de vârsta a treia

 • Încheierea unor întelegeri cu Ministerul Culturii si Cultelor pentru acordarea de facilitati persoanelor de vârsta a treia, în institutiile de cultura si de arta din tara ca:
  – bilete cu pret redus sau gratuite la spectacole;
  – acces la muzeele din organica sa, la tarife reduse;
  – acces preferential la spectacole organizate sub egida institutiilor acestuia;
  – acces gratuit sau la tarife reduse în spatiile publice ale institutiilor de cultura si arta;
  – acordarea de invitatii la activitati aniversare, comemorative.
 • Încheierea unui memorandum cu Patriarhia Româna si, la initiativele unor C.A.R.P-uri si cu reprezentantii altor culte pentru a beneficia de facilitati pe timpul excursiilor, vizitelor, pelerinajelor sau sejururilor la mânastiri, biserici si pentru slujbele cu prilejul decesului, tinând seama de faptul ca exigentele Uniunii Europene înseamna cheltuieli în plus.
 • Initierea de proiecte si programe împreuna cu C.A.R.P.-urile pentru obtinerea de fonduri nerambursabile în scopul:
  – amenajarii sau construirii de cluburi ale pensionarilor pentru socializare, consiliere psihologica, informare-documentare si petrecere a timpului liber.
  – deschiderii unor cabinete sau încheierea unor contracte cu specialisti în domeniu pentru consilierea psihologica a persoanelor vârstnice.
 • Organizarea de activitati dedicate sarbatoririi a 20 de ani de la înfiintarea Federatiei Nationale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România.
 • Editarea revistei “OMENIA”, ca organ de presa propriu, al membrilor cotizanti, pentru informare, documentare, consiliere si schimburi de experienta.

Activitatea economico-financiara

 • Stabilirea cotizatiei anuale a C.A.R.P.-urilor afiliate la Federatia Nationala.
 • Identificarea de noi fonduri nerambursabile pentru buna desfasurare a activitatii Federatiei Nationale.
 • Solicitarea de fonduri suplimentare de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Egalitatii de Sanse, pe baza unei fundamentari temeinice.
 • Sprijinirea C.A.R.P.-urilor afiliate în diversificarea gamei de servicii oferite membrilor.
 • Verificarea modului de aplicare si respectare a actelor normative în vigoare în domeniul financiar-contabil, a realizarii bugetului de venituri si cheltuieli.