Acasa2024-07-20T06:01:37+03:00

Cine suntem

Federația Națională „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România a luat ființă la data de 24 septembrie 1990 în baza art. 37 din Constituția României și are personalitate juridică prin Sentința Civilă nr. 2230/1990 a Judecătoriei Sectorului 1 București și funcționează în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor și Legea nr. 502/2004 privind asociațiile de pensionari.

Din anul 2014, Federația Națională “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România este membră cu drepturi depline a AGE Platform Europe (Platforma Vârstnicilor Europeni), cu sediul la Bruxelles.

Structura organizatorică este cea statutară privind conducerea executivă, deliberativă și de control. Structura teritorială este formată din 120 de C.A.R.P.-uri afiliate și 4 partenere, cu membri în peste 9.473 de localități (municipii, orașe, comune și sate). Peste 31,5% dintre membri sunt înregistrați în mediul rural. C.A.R.P.-urile sunt unitățile de bază ale Federației, funcționează pe bază de statut propriu, sunt înregistrate ca persoane juridice în Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor și înscrise în Registrul de Evidență al Băncii Naționale a României, potrivit Legii nr. 93/2009 și Regulamentul nr. 20/2009 al BNR.

Stiri

SARBATORI

REVISTA OMENIA

GALERIE FOTO

ACTIVITATI

  • Întărirea capacității de management în toate domeniile de activitate ale Federației Naționale „OMENIA” 

  • Consolidarea activității de creditare și economisire în cadrul caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor

  • Consolidarea obiectivelor, programelor și proiectelor de asistență socio-medicală pentru persoanele vârstnice

  • Promovarea diversificării de către asociațiile membre a activităților de socializare, consiliere psiho-socială și a terapiilor ocupaționale pentru persoanele vârstnice

  • Dezvoltarea cooperării cu structuri asociative și rețele ale instituțiilor financiare nebancare, organizații ale seniorilor membre AGE Platform Europe, alte asociații internaționale și naționale

  • Asigurarea unei evaluări eficiente a activității Federației și dezvoltarea sistemului de monitorizare și reacție rapidă (comunicare de criză) la nivelul Federației

  • Consolidarea activităților și serviciilor specifice economiei sociale și economiei de argint prin care se asigură locuri de muncă, servicii și produse adaptate nevoilor persoanelor vârstnice precum și sustenabilitate financiară

  • Controlul, evaluarea și consolidarea activității economico-financiare a Federației

Parteneri

Link-uri utile

Go to Top