INVITAȚIE LA CONSILIUL NAȚIONAL AL FEDERAȚIEI NAȚIONALE „OMENIA” – 13.04.2018 – SUB AUSPICIILE CENTENARULUI MARII UNIRI

Federația Națională „OMENIA” invită asociațiile case de ajutor reciproc ale pensionarilor membre la Consiliul Național din data de 13 Aprilie 2018, la Colegiul Viilor, situat în Soseaua Viilor, nr. 38, Sector 5, București, cu urmatoarea agendă:
• Mesajul Președintelui Federației Naționale „OMENIA” cu prilejul aniversării Centenarului Marii Uniri;
• Raport de activitate al Comitetului Director privind activitatea desfășurată în perioada aprilie 2017 – martie 2018;
• Planul de acțiune al Federației Naționale „OMENIA” pentru anul 2018;
• Execuția bugetară pentru anul 2017;
• Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
• Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.