ORDINEA DE ZI a CONGRESULUI NATIONAL al Federatiei Nationale “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania 10 mai 2019 orele 10:00 – 14:00

1. Raportul de activitate al Comitetului Director al Federatiei Nationale “OMENIA” pentru perioada 2015 – 2019. 2. Strategia de dezvoltare a Federatiei Nationale “OMENIA” pentru perioada 2019 – 2023. 3. Planul de actiune al Federatiei Nationale “OMENIA” pentru anul 2019. 4. Strategia de advocacy a Federatiei Nationale “OMENIA” pentru perioada 2019 – 2023. 5. Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018. 6. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019. 7. Raportul comisiei de cenzori. 8. Alegerea organelor de conducere si control. Presedintele Federatiei Nationale “OMENIA” Ing. Gheorghe Chioaru