Despre noi


sediu

Federatia Nationala “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România a luat fiinta prin afilierea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din tara, la data de 24 septembrie 1990, în baza prevederilor art. 37 din Constitutia României si are personalitate juridica prin Sentinta Civila nr. 2220/1990 a Judecatoriei Sectorului 1, Bucuresti.

La Federatie poate adera ca membru orice Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din tara sau filiala judeteana, precum si orice organizatie de pensionari care respecta prevederile Legii 246/18.07.2005 si ale O.G. 26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii si recunosc si respecta Statutul Federatiei, pe baza Adeziunii de aderare.

La ora actuala Federatia Nationala Omenia este cea mai puternica organizatie de pensionari din tara, cu o structura teritoriala reala, compusa din 38 de filiale judetene si 142 C.A.R.P-uri, cu personalitate juridica, cu membri raspânditi atât în mediul urban (53%), cât si în mediul rural (47%), din totalul lor, 39% fiind tarani.

Toate activitatile si actiunile întreprinse de conducerea Federatiei, filialelor judetene si C.A.R.P.-urilor au avut si au un singur scop major – protectia sociala reala a membrilor.

Pentru a veni în sprijinul C.A.R.P-urilor, Federatia a intervenit si a obtinut de la Consiliul National al Audiovizualului, pentru toti membrii sai, aprobarea de difuzare în regim de campanie sociala, prin intermediul posturilor de televiziune si de radio centrale si locale, a unor anunturi cu scopul de a-si face cunoscuta activitatea si a unor apeluri pentru sprijinirea persoanelor de vârsta a treia.

Au fost initiate parteneriate cu filialele locale ale Societatii Nationale de Cruce Rosie pentru realizarea în comun de actiuni si activitati în beneficiul persoanelor vârstnice aflate în risc social sau în situatii de vulnerabilitate.

Acordarea de ajutoare nerambursabile în bani, alimente si medicamente, precum si mijloace ajutatoare de deplasare etc., prin compensarea partiala sau totala a acestora este o preocupare permanenta a conducerii Federatiei si a CARP-urilor afiliate.
Marea majoritate a C.A.R.P-urilor au în structura ateliere de servicii specifice necesitatilor curente, la care se practica tarife reduse, mai mici decât pe piata libera, activitatile acestora fiind subventionate din veniturile proprii.

Activitatile de socializare si participare la viata socio-culturala a membrilor nostri constituie o preocupare a Federatiei si C.A.R.P.-urilor, se fac demersuri în mod constant la Ministerul Culturii si Cultelor si Patriarhia Româna, la institutiile de cultura si arta locale pentru a se obtine diverse facilitati, atât în Bucuresti, cât si în provincie.

Raportul anual al Federatiei Nationale Omenia – 2016