Structura


Varsta3iunie150351Federatia Nationala “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România este constituita pe criterii teritoriale, unitatea de baza fiind C.A.R.P.-urile afiliate si constituite în filiale judetene. Unitatile de baza functioneaza pe baza de statut propriu, sunt înregistrate ca persoane juridice conform legislatiei în vigoare, iar în urma notificarii efectuate de Banca Nationala a României, acestea sunt înscrise în Registrul de evidenta, tinut la B.N.R.

Organele de conducere si control ale Federatiei Nationale “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România sunt: Congresul National al Reprezentantilor C.A.R.P-urilor din România, Consiliul National, Comitetul Director, Biroul Permanent si Comisia de Cenzori.

Congresul National este forul de conducere al Federatiei care se întruneste o data la 4 ani si ori de câte ori este nevoie la cererea a ½ din C.A.R.P.-urile afiliate.

Consiliul National se intruneste o data pe an si este format din presedintii filialelor judetene ale federatiei si alti delegati alesi.

Comitetul Director se întruneste de 4 ori pe an si este ales de Consiliul National.

Biroul Permanent se întruneste o data pe luna si este constituit din Presedintele Federatiei, primvicepresedintii si vicepresedintii Federatiei.

Comisia de cenzori este aleasa la 4 ani de Congresul National dintr-un numar impar de membri si asigura controlul financiar intern al Federatiei.

Componenta nominala a structurilor alese si cele numite in cadrul Federatiei Nationale OMENIA:
BIROUL PERMANENT
COMITETUL DIRECTOR
COMISIILE PE PROBLEME
COMISIA DE CENZORI

SECRETARIATUL GENERAL
SECRETAR GENERAL: Economist GIORGICĂ BĂDĂRĂU
SECRETAR: Sociolog IONUȚ ARDELEANU
CONTABIL SEF: Economist ALINA PERJOIU
REDACTOR SEF REVISTA OMENIA: Jurnalist IONUȚ CRIVĂȚ
REDACTOR REVISTA OMENIA: Inginer VASILICĂ FĂLCUȚĂ
TEHNOREDACTOR REVISTA OMENIA: Economist IRINA ANDREI

CENTRUL DE MANAGEMENT și ADVOCACY

Traineri: economist ALINA PERJOIU, sociolog IONUȚ ARDELEANU