PLAN DE MĂSURI pentru aniversarea a 30 de ani de la înființarea Federației Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România


 1. Identificarea surselor de finanțare a organizării aniversării a 30 de ani de la înființarea Federației Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România;
 2. Includerea cheltuielilor pentru organizarea aniversării a 30 de ani de la înființarea Federației Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
 3. Aprobarea planului de măsuri pentru aniversarea a 30 de ani de la înființarea Federației Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România în ședința Comitetului Director;
 4. Desfășurarea următoarelor activități în perioada aprilie – septembrie 2020:
 • Pregătirea și desfășurarea a șase emisiuni la postul OmeniaTV, dedicate aniversării;
 • Publicarea de articole în paginile revistei “OMENIA”, în fiecare număr, a unor articole referitoare la evoluția și perspectivele de dezvoltare a federației;
 • Publicarea de articole în ziarele și revistele C.A.R.P.-urilor care dispun de publicații proprii;
 • Editarea unui număr aniversar al revistei “OMENIA” – 30 de ani în slujba seniorilor;
 • Realizarea unei expoziții tematice de fotografie din viața și activitatea C.A.R.P.-urilor;
 • Editarea unui pliant aniversar în 5.000 de exemplare;
 • Realizarea unei insigne aniversare în 300 de exemplare;
 • Realizarea a 40 de plachete aniversare pentru persoanele din C.A.R.P.-uri cu o contribuție deosebită la dezvoltarea federației;
 • Realizarea a 300 de mape aniversare;
 • Personalizări de căni, stickere, sacoșe de pânză, brelocuri, notesuri, pixuri cu bilă, stickuri;
 • Realizarea a 150 de afișe publicitare cu aniversarea a 30 de ani;
 • Realizarea a 1.500 de dipome aniversare;
 • Realizarea unui perete publicitar, masa publicitară, pupitru publicitar (system POP-UP spider, pop-up counter, wave desk oval) în care să fie prezentați cei 30 de ani de activitate;
 • Postarea pe OmeniaTV a unui videoclip care să conțină imagini și un scurt istoric cu revista “OMENIA” de la începuturi până în prezent;
 • Invitarea reprezentanților Guvernului și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a Parlamentului României și a organizațiilor partenere, a reprezentanților organizațiilor locale și ai mass-mediei la festivitățile organizate de asociațiile c.a.r.p. în perioada 01.09.20202 – 01.10.2020;
 • Organizarea și desfășurarea unei adunări omagiale în zilele de 24 – 25 septembrie 2020, care va cuprinde: ședința aniversară a Comitetului Director; Adunarea Oma­gială cu participarea reprezentanților tuturor C.A.R.P.-urilor și a unui număr de 20 de invitați; masă festivă și spectacol artistic; turul Capitalei cu autobuzele supraetajate.

 

Notă: Pentru desfășurarea adunărilor festive din asociațiile case de ajutor reciproc ale pensionarilor afiliate, prin grija Secretariatului General se vor asigura afișe, reviste, diplome aniversare, pliante și un documentar despre realizările federației.