Activități din agenda lunii februarie 2017


 • În data de 03.02.2017, Președintele Federației, împreună cu Secretarul General și Secretarul au participat la întâlnirea Parlamentului Seniorilor din regiunea Sud-Muntenia, prilej cu care au fost discutate propunerile care vor fi înaintate membrilor Comisiilor de specialitate din Camera Deputaților, la întâlnirea din perioada 20-22 februarie 2017;
 • Președintele Federației și Secretarul General vor participa în perioada 20-22 februarie la a doua întâlnire a Parlamentului Seniorilor. În cadrul întâlnirii, membrii Parlamentului din toate regiunile vor lucra la strategia și planul de acțiune al Parlamentului Seniorilor, se vor centraliza propunerile legislative și vor fi înaintate Camerei Deputaților, în aceeași perioada. În prezent, sunt contactați membrii Comisiilor de specialitate în vederea obținerii aprobărilor necesare participării la ședintele comisiilor de specialitate privind munca și protecția socială, sănătate și familie și drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale;
 • Președintele Federației, împreună cu Secretarul General, pregătesc întâlnirea cu ministrul muncii si justiției sociale, doamna Lia Olguța Vasilescu, pe probleme privind legislația care vizează persoanele vârstnice.
 • Secretariatul General centralizează/sintetizează și analizează propunerile primite de la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor cu privire la legislația aferentă persoanelor vârstnice și cele din documentarele anuale primite.
 • Secretariatul General pregătește din punct de vedere tehnico-organizatoric ședința Comitetului Director al Federației Naționale „Omenia” din data de 10 martie 2017;
 • Redacția Revistei „Omenia” pregătește primul număr din acest an (nr 33/2017) al Revistei și asteaptă ultimele materiale de la asociațiile membre ale Federatiei.
 • Secretariatul General, împreună cu partenerii de la Confederația Caritas România, pregătesc Cafeneaua Seniorilor de la Iași, din data de 27.02.2017. La eveniment vor participa Președintele C.A.R.P. Iași, doamna Elena Ungureanu, împreună cu membrii Consiliului Director, reprezentanții autorităților publice, și ai altor ONG-uri din Municipiul Iași;
 • Președintele Federației participă la ședințele săptămânale ale Consiliului Economic și Social. Doi membri ai Asociației C.A.R.P. Omenia București, ing. Vasilică Fălcuță și ing. Victor Cărcăle au fost cooptați în comisiile de specialitate ale CES, respectiv, primul în Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate, și secundul în Comisia pentru administrație publică și ordine publică.
 • Secretariatul Federației pregătește aplicația pentru înregistrarea la CONECT – Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență, în consultare publică, inițiativă a Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social. Includerea organizațiilor neguvernamentale în catalog se poate realiza prin completarea formularului disponibil on-line
 • Secretariatul Federatiei pregatește raportul anual al Federației Naționale Omenia pentru anul 2016, (în limba română și engleză), disponibil atât electronic, cât și în fomat printat.
 • Secretariatul a pregatit si a raspuns la chestionarul transmis de către Platforma Europeană AGE privind îngrijirea persoanelor vârstnice în centrele rezidențiale. Ulterior, Paltforma AGE va centraliza și transmite informațiile către instituțiile europene care vizează aceste servicii.