În pragul celei mai mari sărbători creștine vă doresc în numele Comitetului Director al Federației Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România ca lumina şi căldura Sfintelor Paşti să vă încălzească sufletele, iar inimile să vi le deschidă spre iubire, credinţă şi iertare. Să fim mai buni și să ne bucurăm din plin de frumusețea tuturor lucrurilor care ne înconjoară și să dăruim iubire celor dragi.

Noaptea Sfântă a Învierii să vă găsească sănătoși și în pace, iar taina acestui dumnezeiesc moment s-o păstrați asupra dumneavoastră pretutindeni unde vă vor purta pașii vieții. Și, să nu uitați că grija și compasiunea pentru cei nevoiași ne vor fi mereu călăuză și obiectiv în activitatea noastră, atât la nivelul de asociații membre cât și al federației

Dumnezeu să vă binecuvânteze, un Paşte Fericit alături de cei dragi și Hristos a Înviat!

Președintele
Federației Naționale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România

Ec. Giorgică Bădărău