Întâlnirea Consiliului de Administraţie AGE Platform Europe 8-9 octombrie Bruxelles – Spre o mai bună recunoaştere şi respect pentru drepturile persoanelor vârstnice în Uniunea Europeană


IMG_20150327

Reprezentanţii Consiliului de Administraţie al AGE Platform Europe s-au reunit la Bruxelles în perioada 8-9 octombrie 2015 pentru a dezbate stadiul politicilor la nivelul Uniunii Europene privind vârsta a treia. Rolul Platformei AGE devine esenţial în contextul unei noi preşedenţii a Comisiei Europene, condusă de Jean-Claude Juncker, şi a noilor priorităţi ale Uniunii Europene care să contribuie la soluţionarea marilor provocări economice şi sociale actuale.

Un succes remarcabil în anul 2015 pentru cei peste 40 de milioane de seniori reprezentaţi de AGE îl reprezintă crearea Intergrupului privind îmbătrânirea activă, solidaritatea între generaţii şi politicile familiale în cadrul Parlamentului European, susţinut de un număr mare de europarlamentari. Contribuţia AGE în activitatea acestui intergrup este de asemenea substanţială.

Din partea României, la întâlnirea Consiliului de Administraţie a participat preşedintele Federaţiei Naţionale „Omenia” a C.A.R.P.-urilor din România, domnul ing. Gheorghe Chioaru, membru în Consiliul de Administraţie al AGE Platform Europe şi reprezentant al României.

12167224_1207119105971204_520990502_nDiscuţiile privind priorităţile interne şi direcţiile de acţiune ale AGE Platform Europe pentru anul curent şi 2016 au ocupat o bună parte din agenda întâlnirii, cu atât mai mult cu cât se apropie Adunarea Generală, aceasta având loc pe 19 noiembrie 2015.
„Spre o mai bună recunoaştere şi respect pentru drepturile persoanelor vârstnice în Uniunea Europeană” va fi sloganul declaraţiei finale a Adunării Generale, document care exprimă atât îngrijorările organizaţiilor membre, cât şi recomandări pentru îmbunătățirea şi respectarea cadrelor legale privind drepturile omului, şi a drepturilor persoanelor vârstnice în particular.