Lansarea proiectului “Varsta a treia –prioritate pe agenda publica”


DSC00212

Asociatia C.A.R.P. “OMENIA” Bucuresti, în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții și Opportunity Associates România, a organizat în data de 20 martie 2015, Conferința de lansare a proiectului “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”. Evenimentul a avut loc la Complexul Viilor din Şoseaua Viilor, nr. 38, Sector 5, Sala de Conferinţe, începând cu ora 09.00, reunind reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale implicate în problematica persoanelor vârstnice, autorităţi publice centrale şi locale, mediul academic, mass-media.
Proiectul îşi propune creşterea rolului de advocacy al Federaţiei Naţionale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România, constituită din 137 asociaţii C.A.R.P., cu un număr total de peste 1.400.000 de membri pensionari la nivelul ţării.

“Ne propunem să creștem gradul de conștientizare a drepturilor persoanelor vârstnice la nivel național și să creștem capacitatea noastră de a pleda pentru consolidarea protecției persoanelor vârstnice din perspectiva drepturilor omului. Solidaritatea între generaţii, veniturile decente, oportunităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii, participarea socială, accesul la servicii sociomedicale sunt toate aspecte ale unei îmbătrâniri active demne şi sănătoase”, a declarat preşedintele Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti şi al Federaţiei Naţionale “OMENIA” a C.A.R.P. din România, ing. Gheorghe Chioaru.

“Proiectul «Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică» îşi propune să promoveze intrarea pe agenda publică a unor teme specifice problematicii complexe a serviciilor pentru vârsta a treia, domeniul de politică publică sever neglijat în ultimii 25 de ani în România. Pornind de la interesele și aşteptările membrilor Federaţiei Omenia privind politicile din domeniul vârstei a treia, de la identificarea oportunităților și blocajelor în procesele de consultare și decizie, proiectul va elabora și promova un plan de măsuri concrete menite să stimuleze dezvoltarea de servicii sociale adresate vârstnicilor. Prin activitățile de consultare publică incluse în proiect ne propunem să punem bazele unui nou tip de parteneriat care să implice actori de politică publică diverși, de la autorități publice centrale și locale, la ONG-uri activând în domeniul serviciilor pentru vârsta a treia, serviciilor sociale în general, reprezentanţi ai mediului academic interesați de studiul acestei problematici complexe, care să dea contur și forță unei noi abordări a politicii și politicilor pentru vârsta a treia în România”, a declarat Prof. Dr. Mihaela Lambru, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

“Prin componenta de dezvoltare organizaţională ne dorim să întărim capacitatea Federaţiei Omenia de a servi interesele membrilor săi. În acest sens ne vom concentra pe sporirea rolului structurii de conducere şi îmbunătăţirea comunicării interne şi externe, componente esenţiale în activitatea de advocacy, precum şi pe sprijinirea înfiinţării unui Centru de Management şi Advocacy. Echipa acestuia va beneficia de instruire astfel încât să poată oferi în viitor asistență personalizată membrilor acestei federaţii, de importanță naţională, pentru ca aceștia să poată avea un rol din ce în ce mai important prin schimbările pe care le vor promova în numele şi pentru pensionarii români”, a declarat Dana Niculescu, expert dezvoltare organizaţională Opportunity Associates România.

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele și coaliții – Subcomponenta 5.1.
Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional național și pentru think tank-uri, Operator FOND ONG – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Despre Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București: Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „OMENIA” București a luat ființă în anul 1952, sub denumirea de C.A.R.P. nr. 6. Este o asociație de drept privat, de caritate, neguvernamentală, apolitică, de întrajutorare mutuală și protecție socială.

Comunicatul poate fi descarcat si in format PDF.