Sărbători cu lumină și omenie


Hristos a Înviat!

     Fie ca Sfintele Sărbători Pascale să vă găsească în pace și înțelegere, cu sănătate și bucurie că îi aveți pe cei dragi sufletului alături de dumneavoastră. Lumina Sfânta a Învierii să se coboare asupra voastră cu speranța și încrederea care atât de mult au fost puse la încercare în perioada dificilă pe care am traversat-o și care a marcat profund societatea românească, în mod deosebit segmentul de populație reprezentat de vârstnici. Persoanele de vârsta a treia au avut mult de suferit, pentru aceștia ziua de mâine s-a transformat în cea mai mare incertitudine. A venit vremea, însă, să ne întoarcem cu chipul spre lumină, spre zile mai bune.  Lor, seniorilor și dumneavoastră, tuturor membrilor noștri,  în numele Comitetului Director al Federației Naționale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România le adresez și vă adresez cele mai calde și sincere gânduri și urări pentru marea și sfânta sărbătoare pe care o întâmpinăm.  

Președintele Federației Naționale “OMENIA“ a C.A.R.P.-urilor din România

Inginer Gheorghe CHIOARU