Sesiunea de instruire Comunicarea internă și externă pentru organizații de tip rețea în cadrul proiectului “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”, 03-05 iunie 2015


În perioada 03-05 iunie 2015, membrii Comitetului Director, ai Biroului Permanent și Secretariatul General al Federației Naționale „Omenia” a C.A.R.P.-urilor din România vor participa la sesiunea de instruire “Comunicarea internă și externă pentru organizații de tip rețea” în cadrul proiectului “Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică”. Sesiunea va aprofunda aspecte precum: Funcții ale comunicării, Modele și Bariere în comunicare, Modalități, și cum acestea se regăsesc în relațiile publice.
Proiect implementat de catre Asociatia C.A.R.P. Omenia, in parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii si Opportunity Associates România. Beneficiarul acestui proiect este Federatia Nationala Omenia a C.A.R.P.-urilor din Romania.
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG în Romania
Componenta 5 – Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții
Subcomponenta 5.1 Sprijin pentru coaliții rețele la nivel regional și național și pentru think-tank-uri.
Durata proiectului: 14 luni (1 Martie 2015 – 30.Aprilie 2016)
Costul total eligibil: 103.743,00 Euro (cofinanțare 29.430,00 Euro)
Agenda completă a sesiunii poate fi consultată aici.